Sandhangan layar diketikan dengan menekan tombol ] (kurung siku tutup).

Contoh pengetikan:

  • ꦏꦂꦪ karya, diketikan k]y
  • ꦧꦸꦧꦂ bubar, diketikan bub]
  • ꦧꦠꦶꦂ batir, diketikan bti]
  • ꦧꦠꦸꦂ batur, diketikan btu]
  • ꦩꦺꦴꦠꦺꦴꦂ motor, diketikan moto]