Sandhangan suku diketikan dengan menekan tombol u.

Contoh pengetikan:

  • ꦠꦸꦏꦸ ꦧꦸꦏꦸ tuku buku, diketikan tukubuku
  • ꦲꦺꦴꦧꦸꦒꦸꦫꦸ ibu guru, diketikan hibuguru
  • ꦲꦏꦸꦮꦸꦢꦸ aku wudu, diketikan hkuwudu