Sandhangan taling tarung diketikan dengan menekan tombol o.

Contoh pengetikan:

  • ꦕꦺꦴꦫꦺꦴ coro, diketikan coro
  • ꦭꦺꦴꦫꦺꦴ loro, diketikan loro
  • ꦲꦺꦴꦫꦮꦤꦶ ora wani, diketikan horwni 
  • ꦧꦺꦴꦫꦺꦴꦱ꧀ boros, diketikan borosq